Historie

.. en Toekomst

De RTC Schouwen-Duiveland is opgericht op 22 september 1978. Daaraan voorafgaand was er door de initiatiefnemers Dey en Huneman een vergadering belegd voor de liefhebbers van de fietssport  op Schouwen-Duiveland.  Tijdens die betreffende vergadering in hotel  Zeerust op Renesse werd besloten om een Toerclub op te richten.

Die oprichting vond zijn beslag ten kantore van Drukkerij Lakenman en Ochtman op 22 september 1978. Leen Dey werd de eerste voorzitter van de RTC, Roelof Huneman werd secretaris en Kees Braal de penningmeester. De overige bestuursleden waren  Jo Witte, Han Steenland , Joop de Wit en Maarten Dijkman.

De vereniging startte met 35 leden die uit alle delen van het eiland afkomstig waren. Dat aantal liep al snel op tot ca 80. Bij het eerste jubileum , het vijfjarig bestaan in 1983, waren daar nog  55 “harde kern” leden van overgebleven. In die eerste jaren werden jaarlijks een beperkt aantal  Toerritten georganiseerd , één daarvan de 3 Provinciën Tocht trok ooit het grootste aantal deelnemers tot nu toe in een dergelijke eigen rit, namelijk 135.

In de jaren daarna schommelde het aantal leden tussen de 60 en de 100. Om het saamhorigheids- gevoel en de eigen identiteit  te bevorderen werd ook het clubtenue geïntroduceerd.
Een tenue dat in de loop der tijd al enige malen is aangepast en gemoderniseerd.  

   
De laatste aanpassing

Na de eerste jaren van de de 21e eeuw was er sprake van verminderde activiteit in onze vereniging, niet eens zo zeer in de teruggang van het aantal leden (ca 90), maar wel in de deelnames aan de georganiseerde ritten en in de zondagstrainingen. Op woensdagavond werd zelfs niet langer in clubverband gefietst  (uitgezonderd Haamstede).

Vanaf 2007 echter werden er meer activiteiten ontplooid en werden de zondag- en woensdagavond trainingen weer nieuwe leven ingeblazen. De toerkalender van de RTC biedt thans een heel scala van mogelijkheden, voor elk wat wils en variërend van trainingsrit tot toerrit waarbij de Alpenweek en de tijdritten hoogtepunten zijn geweest en steeds wordt nagedacht aan nieuwe varianten. Dat allemaal dankzij de input van een aantal leden die zich vrijwillig opwerpen om tijd en energie te steken in het reilen en zeilen van de club en er een actieve vereniging van te maken.  Vooral dat staat als een paal boven water: een actieve betrokken ledeninbreng bepaalt het succes van onze vereniging en anno 2011 mogen wij niet klagen en zijn wij op de goede weg. Mede dankzij dit actieve beleid denkt het bestuur dat daar inmiddels een ledental uit voortgevloeid is tot boven 130! Binnen NTFU normen is dit een grote vereniging en dit brengt daarom ook weer verplichtingen met zich mee hoe wij als vereniging deze groei weten te bestendigen en blijvend ideeën  te ontwikkelen om voor alle leden een attractieve vereniging te kunnen blijven

11 April 2016bzijn we gestart met een groep enthousiaste, sportieve dames die elke maandag avond een toertochtje op de racefiets rijden.
Speciaal voor dames die lekker willen fietsen maar waarbij de gezelligheid zeker niet vergeten wordt.
Iedere vrouw met een racefiets en helm op is welkom.
Of je nu pas begint met fietsen of dat je al gevorderd bent.
De ritten zullen begeleid worden door Linda Jumelet .

Inmiddels rijden er elke Maandag avond zo’n 10 tot 15 dames hus rondje.

Het bestuur is anno 2018 hoopvol gestemd op een succesvolle toekomst, het fietsen blijft maatschappelijk in de belangstelling staan, wij wonen in een fantastisch fietsgebied en onze toekomst lijkt daarmee gegarandeerd. Dit laatste zal echter alleen gewaarborgd zijn wanneer onze leden, u dus, actief bij onze vereniging betrokken blijft!

 

 

 

Klik met linker muisknop op het plaatje om verder te gaan.

Hier nog een link uit de oude doos