Toerprogramma

Op 29 maart zouden we starten met het wegseizoen van RTC, helaas door de Corona is dit nog steeds niet gebeurt.
Afgelopen dinsdag heeft het bestuur overleg gehad en wij menen, ook gezien de ontwikkelingen om ons heen, dat wij onze leden ook iets moeten gaan bieden in de vorm van de trainingsritten op de maandag, woensdag en zondag, het lijkt ons een mooi moment om op maandag 29 juni te beginnen met de trainingsritten van de dames en dat de Heren daarna de trainingsritten volgen.
Er zal niet bij alle trainingsritten een bestuurslid aanwezig zijn, dit is gewoonweg niet mogelijk, we vertrouwen dan ook op het gezonde verstand van jullie als leden.
Er zijn wel enige spelregels aan deze trainingen gekoppeld die wij als RTC bestuur met jullie willen delen.

De groep grote mag absoluut de 15 deelnemers niet overschrijden, bij meer dan 15 gaat de groepen gesplitst worden.

Er word gereden op rustige wegen en vermijd zoveel mogelijk de drukke wegen gebieden zoals de Westhoek/Renesse.

Ten alle tijden gelden de maatregelen die de overheid ons oplegt, niet verkouden, afstand houden e.d.

We kunnen deze ritten alleen rijden als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en ook anderen daar op wijst.

RTC is op geen een manier verantwoordelijk en legt de verantwoordelijkheid tijdens deze ritten ten alle tijden bij de deelnemers

Mochten er tijdens de trainingsritten onverkwikkelijke zaken plaatsvinden behoud het bestuur zich de mogelijkheid voor om per direct te stoppen met de trainingsritten.

Deze trainingen vallen niet onder evenementen en mogen dus gehouden worden, toertochten en andere evenementen die op de toerkalender staan zijn tot minimaal 1 september niet toegestaan door de overheid.
Tenslotte , wij als RTC zijn de enige toerclub op het eiland en hebben ook nog een voorbeeld functie.

Wij wensen jullie veel fietsplezier.

Namens het bestuur.