Voortkabbelen of vernieuwen?

Afgelopen maandagavond heeft het bestuur vergaderd, zoals gebruikelijk vier x per jaar. De agenda was dit keer wat ambitieuzer dan normaal en dat is ook wel nodig want er heerst zo hier en daar een gevoel van onrust en ongenoegen over de gang van zaken. Dat zijn negatieve gevoelens die ondanks de ook veel positieve zaken toch aandacht verdienen, we moeten er iets mee. Het bestuur heeft daarom besloten veel aspecten van de vereniging tegen het licht te houden en wil graag aan de leden communiceren wat er besproken is en welke zaken zijn besloten en aan de leden voorgelegd worden.

De gebruikelijke punten van de agenda waren niet zo spannend, financieel gaat het de RTC niet verkeerd en dat is alleen maar positief.

Wat hebben we nog meer besproken en besloten:

1. Website en sociale media

De attente sitebezoeker heeft gezien dat hier en daar de nodige aanpassingen zijn gedaan, in dit geval door Johan Hendrikse, om de site gebruiksvriendelijker te maken. Wij hebben wat langer stil gestaan hoe de site verder te ontwikkelen en mogelijk in combinatie van het gebruik van facebook. Uiteindelijk is besloten die combinatie ook te ontwikkelen met als doel om de drempels zo laag mogelijk te houden voor leden om binnen verenigingsverband te communiceren buiten de ontmoetingen van fietstochten. De doelstelling is dus laagdrempeligheid waarbij de site meer de basis vormt en facebook het communicatiemedium naast de site.

2. Publicatie zoeken.

op 21 november aanstaande zal de RTC op uitnodiging van Jan de Jonge tweewielers meedoen aan een fietsbeurs in de Grote Kerk met als doelstelling de activiteiten van de RTC te promoten. Wij zullen de stand proberen “aan te kleden” met RTC attributen en mogelijk diavoorstellingen en wat ons meer te bieden is. Wij hopen veel bezoekers warm te kunnen maken om mogelijk lid te worden. Mocht de inbreng of hulp van leden noodzakelijk zijn dan volgt nog een verzoek maar vanzelfsprekend zijn ook alle leden welkom.

Op 21 mei 2016 zullen wij deelnemen aan het (Rotary)Benefietsevenement, afhankelijk van de wensen van de organisatie en onze mogelijkheden, dit om de vereniging op een wat andere wijze in beeld te krijgen.

Wij zullen verder nauwgezetter volgen waar wij als vereniging mogelijk een rol kunnen spelen in eilandelijke activiteiten om de vereniging nog meer voor het voetlicht te brengen.

3. Andere opzet trainings- en toerclubritten.

De laatste drie jaar is een ontwikkeling te bespeuren van mindere deelname aan onze ritten waarbij de negatieve spiraal vooral dit jaar duidelijker zichtbaar is, dit is voor het bestuur maar feitelijk voor de vereniging een bron van zorg en wij willen die ontwikkeling omkeren. Wij kunnen lang stil staan bij de oorzaken want die zijn velerlei en te splitsen in externe en interne factoren en die laatste zijn belangrijker voor onszelf.

Externe factoren zijn maatschappelijke ontwikkelingen, minder verenigingsbetrokkenheid, eigen ritten via strava dan wel in groepjes. Al deze aspecten hebben te maken met de trend om de eigen positie meer te benadrukken dan het samenhorigheidsbelang en inleveren van “ik”.

De interne factoren zijn voor de RTC veel meer van belang. De verscheidenheid van niveau’s van leden onderling staat haaks op het rijden met maar één trainingsgroep met alle gevolgen van dien die we het afgelopen seizoen en ook al vorig jaar hebben kunnen ervaren. Gesprekken met een aantal leden die voorheen wel en nu niet meer of zeer beperkt deelnemen laten echter ook een andere ontwikkeling zien. Naast hele legitieme redenen voor afwezigheid zoals familieproblemen, ziekte of wat dan ook is ook onderliggend het argument dat er een vorm van gebrek aan sturing, gezag en structuur is, om ritten goed te laten verlopen. Dat gecombineerd met verscheidenheid in fietsniveau is niet bevorderlijk voor blijvend enthousiasme.

Wanneer vervolgens deze ontwikkeling ook nog eens gecombineerd wordt met gebrek aan goede, gemeende communicatie onderling, zowel tijdens als na een rit dan is een en ander wel te verklaren.

Wij hebben als bestuur daarom een voorstel aan de leden dat binnenkort wordt gepubliceerd en waar de medewerking van leden voor noodzakelijk is. Dit zeer belangrijke item, fundament van ons bestaansrecht als vereniging, zal mede bepalen of onze vereniging toekomstbestendig is of niet.

Verder waren er geen heel spannende aspecten meer behoudens nog wat analyse van het gewijzigde programma van de Smalstedentocht, dat moeten we volgende keer voorkomen.

Al met al was het een zeer vruchtbare vergadering met besluiten die dus deels nog een vervolg krijgen, hou de site in de gaten!

Met vriendelijke groeten namens het Bestuur,

Wilbert Stadhouders

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.