Wie bouwt mee aan de toekomst van de RTC?

In het vorige verslag zijn drie punten van aandacht genoemd die aangepakt gaan worden.

Waar gaat het om?

Lees het eerste verslag onder punt 3 nog eens over de redenen en oorzaken van de deelname aan de training- en toerritten. Er heerste al langere tijd onvrede over deze ontwikkeling en de interviews door mij van een aantal leden bevestigden een bepaalde indruk dat het anders moet. Zeer recent is nog een opzegging binnen gekomen van een lid (sinds 2014!) met als motief dat hij het tempo niet bij kan houden, feitelijk een brevet van onvermogen aan de vereniging want dit is eigenlijk te gek voor woorden. De constatering dat de deelnamegraad afneemt is de reden dat het bestuur een voorstel wil doen om tot een andere opzet te komen. Daarbij is echter de inbreng en inspanning van leden noodzakelijk. Dat staat los van het feit dat nu ook al een aantal vrijwilligers hun best doen binnen bijvoorbeeld de toercommissie waarvoor de vereniging erkentelijk is.

Ook gesprekken met andere verenigingen leverden een beeld op dat de RTC er goed aan zou doen de structuur op nieuwe leest te schoeien.

Wat is het plan?

Wij willen met ingang van het nieuwe seizoen komen tot drie verschillende soorten fietsgroepen te weten:

Groep 1.

Een groep die gebaseerd is op recreatief fietsplezier. Snelheid is geen doel maar wel fietsplezier ter ondersteuning van gezondheid en lichaamsbeweging en bevordering van sociaal contact. Of een rit nu 30 of 60 kilometer wordt gepland of gereden, koffie al dan niet onderweg wordt gedronken, het maakt niet uit. De doelgroep is de fietser die mogelijk wat ouder is, waarvoor snelheid geen item is maar wel beweging voorop staat, gepaard gaande met samen in een groep(je) de eindstreep halen. Vooral de nu niet fietsende RTC leden dan wel de oudere of afgehaakte leden zijn hiervoor de doelgroep en vanzelfsprekend ook nieuwe leden die “alleen” fietsen niet leuk vinden en stimulering zoeken. Uitgangspunt is “samen uit samen thuis”!

Groep 2.

Deze groep valt mogelijk het meest te vergelijken met de huidige trainingsgroep. De doelstelling is om vanaf aanvang seizoen mee te fietsen zoveel als mogelijk past binnen de agenda van de deelnemer. Streven is om het aanvangsniveau binnen 2 maanden op een behoorlijk tempo te krijgen waarbij gedacht moet worden aan gemiddelden van 27 (aanvang) tot 31 (einde) kilometer over redelijke afstanden die ook verhoogd worden naarmate het seizoen vordert.  Een duidelijke sportieve instelling dus om jezelf conditioneel en fietsend te verbeteren. Wanneer de verschillen onderling te groot worden dan zal het lid verzocht worden om door te stromen. Ook hier geldt “samen uit is samen thuis”.

Groep 3.

Deze groep kent de meest sportieve ambitie zonder wedstrijdrenner te willen worden (daarvoor is de KNWU). Doelstelling is om deze groep op een hoog sportief niveau te laten fietsen. Bij aanvang van het seizoen wordt een goede conditie verwacht om direct redelijke afstanden in een hoog tempo te kunnen rijden. Ambitie en wil om jezelf gedurende het seizoen constant aan te scherpen zijn in deze groep een vanzelfsprekendheid. Wanneer in snelheidsniveaus wordt gedacht dan moet je denken aan 30 (aanvang) tot 36 (eind) in het seizoen.Tijdens deze ritten worden pogingen gedaan elkaar de loef af te steken maar ook hier geldt het adagium “samen uit is samen thuis”!

Toerritten.

De doelstelling van de toerritten is plezier en sociaal verenigingscontact en daarbij zijn de hierboven geschetste uitgangspunten dus niet aan de orde. Er wordt hier dus duidelijk een beroep gedaan op het inleveren van de eigen doelstelling ter bevordering van het verenigingsaspect en sociaal contact.

Wat zijn de voorwaarden om tot deze structuur te komen?

De sleutel om deze doelstelling te kunnen bereiken ligt bij een meer gestructureerde opzet van de rittenbegeleiding. Wij zoeken daarom minimaal 10 maar liefst 14 leden voor de opleiding “wegkapitein”. Per rit zijn twee wegkapiteins nodig dus dat zijn er al 6 per 3 groepen en om wat reserve te hebben is dit aantal dringend gewenst.

Hoewel de eisen aan deze rol niet onderschat moeten worden is het ook niet zo dat het een zware rol is maar je moet er wel iets voor doen en een bepaalde rol willen vervullen. Voor meer informatie over dit fenomeen verwijs ik naar:

https://www.ntfu.nl/Producten/Opleidingen/RACEinstructeur/Wegkapitein%281%29.aspx

Kortom, deze rol moet je een beetje passen en bereid zijn daar wat tijd in te steken. Gedurende een dag wordt deze cursus gegeven en vanzelfsprekend wordt die door de vereniging betaald.

Deze opzet lijkt het bestuur de sleutel tot het succes om de vereniging meer betekenis te geven voor een (te) groot aantal leden die nu niet of niet meer fietsen.  Vooral ook in die groep roepen wij kandidaten op om zich te melden voor deze cursus en een rol te willen spelen als wegkapitein in groep 1.

Voor de goede orde wil ik nog graag vermelden dat nog contact zal worden gezocht of de “Imbolc”club bereid is, om binnen nader vast te stellen afspraken waarbij ook het RTC verenigingsverband van belang is, de verantwoordelijkheid te nemen voor groep 3.

Het bestuur is er van overtuigd dat dit de weg is die we in moeten slaan, nu de leden nog.

Wie bouwt mee aan de toekomst van de RTC? Meld je aan bij onze secretaris!

 

 

 

 

3 gedachten over “Wie bouwt mee aan de toekomst van de RTC?”

  1. Ik vind RTC goed bezig met de toekomst van de club.
    Graag geef ik mij op om deel te nemen aan de opleiding wegkapitein.

  2. Ik ben het niet met Ron eens maar stel mij wel beschikbaar om verder te bouwen aan de toekomst

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.