De jaarcijfers van de RTC

Natuurlijk heeft de RTC Schouwen-Duiveland de voorbije jaren geprofiteerd van het feit dat het aantal toerfietsers landelijk is toegenomen. Het is echter wel duidelijk dat het aantal leden van de RTC veel sneller is gegroeid dan het ledental van de NTFU. Daaruit meen ik te kunnen afleiden dat de ambitie en de inventiviteit binnen het bestuur/ toercommissie vanaf 2007 heeft geleid tot een sterk verbeterde verenigingsmentaliteit.

Tevreden blikken we dan ook terug op het zomerseizoen 2011. Vooral ook omdat we na het mooi weer van het voorseizoen te maken kregen met bijzonder matige zomerse weersomstandigheden. Die tevredenheid mag echter niet leiden tot gemakzucht, want dan zouden we mogelijkerwijs weer terug kunnen zakken naar de gezapige sfeer van de begin 2000 jaren. Bestuur en toercommissie zullen voortdurend alert moeten zijn op ontwikkelingen op (toer)fietsgebied, terwijl ook blijvend naar nieuwe uitdagingen voor de leden zal moeten worden gezocht.

De toercommissie zal het daarbij in de toekomst  zonder Cees Lodewijk gaan doen.

 Na jaren van intensief bezig zijn vind ik dat mijn plaats in de toercommissie overgenomen dient te gaan worden door een enthousiaste, frisse nieuwkomer.

Seizoen:                                           2006          2007          2008          2009          2010          2011

aantal leden:                                       97                 99              105             116              129            140 

trainingsritten op zondag:                                   18                 19                20               17               21

aantal deelnemers:                                               319               368             420            399            501

gemiddeld per rit:                                                17,7             19,4             21,0          23,5           23,8

In 2006 werd het aantal trainingsritten nog niet geregistreerd. Vast staat dat de ambitie binnen de club op een laag pitje stond. Een gering aantal leden reed op zondag de ritten vanuit Zierikzee. Vanuit Noordgouwe vertrok er ook een groepje en de meesten (een tiental?) reed de trainingsritten vanuit Haamstede.  

trainingsritten op woensdag:                                9                22               25                24               24

aantal deelnemers                                                   53              192            364              330            512

gemiddeld per rit                                                    5,9              8,7           14,6             13,8            21,3

In 2006 werden alleen vanuit Haamstede trainingsritten op woensdagavond verreden, het aantal deelnemers varieerde van 5 tot 8. In 2007 was dat nog steeds het geval. Eerst in 2008 werden ook weer trainingritten vanuit Zierikzee verreden. In 2010 was er juist vanuit Haamstede geen meer animo om op woensdagavond te rijden. Dit zomerseizoen is er sprake geweest van explosieve groei

clubtoertochten RTC                         9                 13                  12                13               14                12

aantal deelnemers                          145              234               276             346            330            255

gemiddeld per rit                            16,0           18,0             23,0            26,6           23,6            21,3

De gestage groei tot en met 2009 lijkt te zijn omgebogen in de laatste 2 jaren. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat zowel in 2010 als 2011 clubtoertochten toch doorgang vonden als onder zeer matige weersomstandigheden moest worden gefietst, dat leidde ertoe dat minder deelnemers konden worden begroet. Toch werden er zowel in 2010 als 2011 clubtoertochten verreden met 45 tot meer dan 50 deelnemers, aantallen die in de jaren daarvoor niet haalbaar waren.

totaal aantal ritten per jaar:                               40                 53                58               55                 57

totaal aantal deelnemers                                   606              836           1130          1059            1268

gemiddeld per rit                                                 15,2             15,8             19,5            19,3            22,2

Ten opzichte van het begin van de ritten registratie in het jaar 2007 is er dus sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal deelnames aan één of meer clubevenementen, daar kunnen we trots op zijn

aantal deelnemers in de  clubcompetitie:    50                 70                87               88                93

Het aantal clubleden dat jaarlijks in de stand van de clubcompetitie wordt opgenomen is ten opzichte van 2007 ook bijna verdubbeld, hetgeen inhoudt dat veel meer leden actief zijn in vergelijking met het verleden. Toch moet die deelnamegraad zeker nog hoger, want met 140 leden zijn er dus nog altijd een 40- tal die wellicht op andere wijze “bediend” willen worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.